Historie bavlny

Už před několika tisící lety a po celá tisíciletí byla bavlna využívána hlavně v tropických oblastech a to k výrobě lehkých a vzdušných tkanin. Některé zdroje dokonce uvádějí, že občané starého Egypta využívali bavlnu a bavlněné textilie už před 12 000 lety. Bavlna jako součást staré tkaniny byla také nalezena mezi objevy z mexických jeskyň. Tyto nálezy jsou pravděpodobně staré přes 7 000 let. Existují také důkazy, že různé odrůdy bavlny byly nezávisle na sobě využívány jak v jižní Americe, tak v Indii.

První zapsaná zmínka o bavlně pramení z 1 500 let starých indických textů. Asi o 1000 let později popsal bavlnu z Indie Herodotos jako vlnu, která pochází ze stromů a je hezčí a kvalitnější než vlna ovčí. Napsal také, že Indové své šaty vyrábějí z této stromové vlny, tedy z bavlny. V Evropě se první látky z bavlny objevily někdy na konci 9. století a to díky arabským obchodníkům. Rozmach bavlny v Evropských zemích nastal ale až na konci středověku, tedy až v 15. století, když Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Nalezl zde totiž plantáže plné bavlníků. V 16. století už byla bavlna proslavena po celém světě.

Amerika je už odedávna hlavním producentem bavlny a bavlněných vláken. V historii se první zmínky o pěstování bavlníků vyskytují z 16. století, kdy byl Nový svět ovládán kolonisty. Až ve druhé polovině 18. století se ale z bavlny stala nepostradatelná součást textilního průmyslu a to díky průmyslové revoluci. Státy jižní Ameriky byly známy hlavně díky obrovským plantážím, na kterých pracovaly tisíce černých otroků. To bylo také jednou z příčin občanské války v Americe, známé také jako Sever proti Jihu. Amerika je dodnes jednou z hlavních zemí, kde se bavlna pěstuje a kde má spousta lidí práci díky bavlníkovým plantážím.